หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 


นายเลื่อน เทียมแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 


นายธวัชชัย วันมหาใจ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม


นายแก่น ข้ามสาม
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม
 


นายมวล ดาวดึงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม