หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.เมือง จ.แพร่
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ย. 2557
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ ของตำบลท่าข้ามมีเชื้อสายไทยเหนือ ซึ่งอพยพมาจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แต่เดิมมาพักอาศัยที่บ้านศรีบุญเรือง แล้วจึงย้ายถิ่นฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าข้าม ซึ่งเป็นบริเวณริมฝั่งน้ำยม มีพื้นที่ทำการเกษตรมากมายเป็นบริเวณที่เหมาะสมแก่การปลูกพืช และได้ข้ามแม่น้ำยมมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมอีกด้านหนึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า “บ้านท่าข้าม” ตำบลท่าข้ามจนถึงปัจจุบันจนถึงเขตติดต่อระหว่างตำบลท่าข้าม และตำบลเวียงต้า
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเป็นขนาดกลาง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ห่างจากอำเภอเมือง ไปตามถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข 4016 (บ้านสุพรรณ – บ้านหัวเมือง) เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีทั้งหมด จำนวน 5 หมู่บ้าน มีจำนวนเนื้อที่ ประมาณ 19.23 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,018 ไร่
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังหงส์ มีแนวแบ่งเขตโดยพื้นที่นา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ยม มีแนวแบ่งเขตโดยลำน้ำยม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังธง มีแนวแบ่งเขตโดยลำห้วย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอลอง มีแนวแบ่งเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำยมซึ่งแบ่งเขตระหว่างตำบลท่าข้ามกับตำบล แม่ยมซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล และเป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชนและหมู่บ้านตลอดลำน้ำยม ส่วนพื้นที่ถัดเข้าไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ไปจนถึงคลองส่งน้ำมีลักษณะเป็นที่ราบ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร และทางทิศตะวันตกของตำบลตั้งแต่คลองส่งน้ำ จนถึงเขตติดต่อระหว่างตำบลท่าข้ามและตำบลเวียงต้า
อำเภอลอง เป็นพื้นที่ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ธรรมชาติปกคลุม เช่น ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ของตำบล เช่น ห้วยบ่อทอง, ห้วยรากไม้, ห้วยเดื่อ, ห้วยน้ำชำ
 
   

ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,344 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,177 คน คิดเป็นร้อยละ 50.21

หญิง จำนวน 1,167 คน คิดเป็นร้อยละ 49.79
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 958 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 121.89 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าขวัญ 266 264 530 234  
2   บ้านไผ่ล้อม 232 269 501 223
  3   บ้านท่าขวัญ 239 261 500 200  
4   บ้านท่าขวัญ 167 188 355 148
  5   บ้านท่าขวัญ 273 185 458 153  
    รวม 1,177 1,167 2,344 958
(ข้อมูลจากงานทะเบียนและบัตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ณ เดือน เมษายน 2557)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-016 โทรสาร : 054-644-017
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จำนวนผู้เข้าชม 6,537,430 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-644-016