หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 


นายทรง วันมหาใจ
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม
 


นายพิชิต คิดชอบ
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม


ว่าที่ร้อยตรีนิเวช แก่นเรณูู
เลขานุการสภา
 
 


นายสมฤทธิ์ ข้ามสาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1


นายสมคิด นาข้าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2


นางทองวัน ปินใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2


นายแก้วมา เทียมแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3


นายสวัสดิ์ เกี๋ยงหนุน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4


นายวีรชาติ วันมหาใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4