หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้การประกอบและใช้งานชุดผลิตแก๊สชีวภาพแบบถัง 200 ลิตร และการนำไปใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือน ซึ่งอบต.ท่าข้ามได้จัดตั้งให้เป็นจุดเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพจำนวน 4 จุด ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม คือ บ้านนายสมพงษ์ คำนาน นายประยุทธ หาญอุ่น นายก๋วน พรมมา และบ้านนางแสงเดือน ศรีวิลัย ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. โดย คุณ อพัชชา ชูพันธุ์

ผู้เข้าชม 41 ท่าน