หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
แผน
แผน
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
สมรรถนะประจำสายงานผู้บริหาร (Executive Officers Competency) [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
สมรรถนะหลักพนักงานส่วนท้องถิ่น (Core Competency) [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
การสร้างแบบสอบถามโดยใช้ Google Form [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการและการเบิกค่าเช่าบ้านฯ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)