หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวน 73 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มเป็น

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  คือ โรงเรียนบ้านท่าขวัญ (ราษฎร์บำรุง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขวัญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
         

ที่ทำการตำรวจชุมชนไผ่ล้อม จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 2

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเครนกระเช้า
    จำนวน 1 คัน