หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีนิเวช แก่นเรณู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)
 
 


นางสาวสิริพร แสนปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าข้าม
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางสาวอพัชชา ชูพันธุ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นายสิงหา เทียมแสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางจีรานันต์ ใจยวญ
ครู
(คลิกที่รูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางสาวณัฐชยา วันมหาใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางสาวกุลธิดา ข้ามสาม
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางสาวพรประภา ข้ามสาม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)