หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีนิเวช แก่นเรณู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)
 
 


นางสาวสิริพร แสนปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าข้าม
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางสาวกาญจนา เทียมแสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นายวงศกร ศรีวิลัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางสาวอุดม เทียมแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายสุภาพ เทียมแสน
พนักงานขับรถยนต์


นายสมพงษ์ ธนัญชัย
พนักงานดับเพลิง