หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีนิเวช แก่นเรณู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)
 
 


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางแสงดาว ใจกระเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางสาววิภารัตน์ ข้ามสาม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางนุชนารัตน์ ข้ามสาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นายปฐมพงศ์ ปีอาทิตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวนาฏญา เหมืองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวจุฑารัตน์ วงค์แพทย์
ลูกจ้างตามโครงการแผนที่ภาษี