หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีนิเวช แก่นเรณู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)
 
 


นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


- ว่าง -
นายช่างโยธา
(คลิกรูปเพื่อดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)


นางสาวเขมฤทัย วันมหาใจ
ปฏิบัติงานธุรการ