หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.เมือง จ.แพร่
 
 
 
 
 

พัฒนาและปรับปรุงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น ฐานการผลิตภาคการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ให้แก่เกษตรกร

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสารชีวภัณฑ์แทนการใช้ปุ๋ย
 
 
 

การจัดบริการชุมชนและเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ชุมชน บุคลากรและ นักการเมืองท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร นักการเมือง ท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน

เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย
 
 
 

พัฒนาและปรับปรุงด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน รองรับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆทั้งเชิงรับและเชิงรุก

จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ ป้องกันภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติดและปัญหาภัยพิบัติ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต

ส่งเสริมการนำวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและค่านิยมที่ดีงาม ของไทยมาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-016 โทรสาร : 054-644-017
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จำนวนผู้เข้าชม 6,537,419 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-644-016