หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
การให้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีประชากรจำนวน 958 ครัวเรือน ได้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ทุกครัวเรือน

มีโทรศัพท์บ้านประจำบ้าน และโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 2 ,3 ,4 และ หมู่ 5

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง หน้าตลาดสดบ้านท่าขวัญ หมู่ที่ 3
 
ระบบประปาในตำบลท่าข้ามมีจำนวน 3 แห่ง คือ

ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประปาหมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ที่ บ้านไผ่ล้อม

ประปาหมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าขวัญ
การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวน 73 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มเป็น

กลุ่มอาชีพ จำนวน 9 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 12 กลุ่ม

กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 12 กองทุน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 39 กลุ่ม

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล
    จำนวน 1 เครือข่าย