หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.เมือง จ.แพร่
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาฐานการผลิตและบริการด้านการเกษตรให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ
 
พันธกิจที่ 2 สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยทำให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 
พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข
 
พันธกิจที่ 4 พัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
 
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-016 โทรสาร : 054-644-017
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จำนวนผู้เข้าชม 4,060,849 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-644-016