หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.เมือง จ.แพร่
 
 
 
 
อาหารกลางวันเด็กเล็ก
 อาหารกลางวันเด็ก

ขอร้องเรียน วิงวอนให้ ขอไห้ท่านนายก องกสรบริการส่วนตำบลท่าข้ามตรจสอบการทำอาหารกลางวันของเด็กด้วย ว่าทำให้เด็กกินหรือสัตว์กิน นี่เด็กนะ บางวันกินไม่อิ่ม เด็กก้ไม่ใด้กินอะไรมากมาย ทำไมผู้ปกครองก็มาบ่นว่าลูกหลานกินไม่อิ่ม ตกลงยายนอม หรือคูรกันแน่ที่เป็นคนรับจ้างทำอาหาร เพราะได้ยินข่าวมาว่ายายนอมได้แค่ค่าจ้างเป็นวัน ไม่ได้รับเหมา เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน ผู้ที่ดูแลเคยลงตรวจดูบ้างมั้ย เด็กคืออนาคตของชาตนะขอให้ตรวจสอบด้วย อย่าให้เรื่องต้องถึงขั้นใหญ่โตไปกว่านี้ ไม่ใช่ว่าไม่กล้าร้องเรียน ส.ต.ง. นะ แต่อยากให้แก้ไขกันก่อน แค่นี้ ทำได้หรือไม่ คงไม่ยาก หรือไม่ทำ

เขียนโดย   คุณ พ่อแม่พี่น้องท่าข้าม

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 13.59 น. [ IP : 182.232.65.192 ]  
 

เรียนคุณพ่อแม่พี่น้องท่าข้าม
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในความเอาใจใส่และช่วยเป็นหูเป็นตาในกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในเรื่องดังกล่าวทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจในการกำกับ ติดตาม ดูแล รวมถึงกรมส่งเสริมการปกท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเวียนในเรื่องมาตรการการป้องกันการทุจริตค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1687 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 อยู่แล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามก็อยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการ กอปรกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองเด็ก ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจรับอาหารกลางวันให้ได้ทั้งคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขวัญทำหน้าที่ควบคุมการประกอบอาหารด้วยอีกทางอยู่แล้ว ฉะนั้น ข้อมูลที่ท่านกรุณาแจ้งให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามทราบนี้อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้เราเข้มงวดในการประกอบอาหาร เพื่อประโยชน์ที่จะตกถึงเด็กอย่างเต็มที่ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานการศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์ 054-644-016 กด 0

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 13.19 น. [ IP : 183.89.13.40 ]  
 
 

ตามที่มีผู้ร้องเรียน ผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ใช้ชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องท่าข้าม เรื่อง อาหารกลางวันเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.59 น. โดยเนื้อหาโดยสรุปคือ ร้องขอให้มีการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขวัญ ซึ่งไม่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในเรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภาฯ และตัวแทนผู้ปกครอง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามที่ 090/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผลปรากฎว่าไม่พบความผิดปกติหรือการกระทำใดที่เป็นไปตามข้อร้องเรียน รวมถึงเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เชิญผู้ปกครองของเด็กลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่มีมูลความจริง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราพยายามดำเนินการในเรื่องอาหารกลางวันเด็กตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเข้มข้นรัดกุม หากท่านมีข้อสงสัยอยากได้ข้อมลเพิ่มเติมหรือประสงค์อยากเสนอแนะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานการศึกษาฯ โทรศัพท์ 054-644016 หรือ Facebook https://www.facebook.com/takhamsao

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 15 ก.ค. 2561 เวลา 15.34 น. [ IP : 183.89.13.251 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-016 โทรสาร : 054-644-017
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จำนวนผู้เข้าชม 3,403,952 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-644-016