หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.เมือง จ.แพร่
 
 
 
 
การเก็บขยะ ของ อบต ท่าข้าม
 

ขอเริ่มเลยแล้วกันครับ
เมื่อสองเดือนก่อน หรือมากกว่านั้นที่ทาง อบต ออกมาประชาคม กับชาวบ้านโดยมี คณะผู้บริหาร และน้องจ้อย เกษตร อบต ท่าข้าม โดยมาชี้แจงเกี่ยวกับขยะอะไรไม่รู้เรื่องเลย ทางชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องเลย โดยมี ส อบต และผู้เข้าร่วมด้วย ผนายกบอกว่าจะแจกถุงขยะ ให้แต่ละหมู่ไม่มีแนวทางที่แน่ชัด แต่หมู่ที่ได้คือหมู่ 1 อีก4หมู่ก็ทำการเก็บถังขยะหมด ตอนนี้แนวทางในการกำจัดขยะเป็นยังไงกันแน่ ทำไมพวกท่านๆๆๆๆๆๆทั้งหลายถือว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่นๆ ไม่จริงจัง เก็บขยะก็ไม่แน่ว่าวันไหน ทำไม่ได้อย่างปากว่า มารับปากทำไม ทางอบต. ไม่มีวิธีรับมือที่ดีเลย อยากทราบว่า แบบนี้ ประชาชน อย่างเราจะทำอย่างไรได้บ้าง หรือต้องร้องเรียนโดยตรง ก็แก้ปัญหาให้แบบไร้ประสิทธิภาพสุดๆ มีหน่วยงานไหนที่สามารถตรวจสอบการทำงานของ อบต.อีกทีครับ
หรือต้องให้ประชาชนร้องเรียน จน "เบื่อ" ที่จะร้องเรียนไปเอง

นอกจากนี้ หากปล่อยขยะทิ้งไว้นาน บางครั้งจะมีสุนัขมาคุ้ยเขี่ย สุดท้ายก็ต้องมาตามเก็บกวาดอีกต่างหาก วันนี้ก็ครบเดือนแล้ว (เพื่อนบ้านจดไว้) ยังไม่มีแนวทางเกี่ยวกับถุงขยะเลย เอาเงินที่ไหนมาซื้อขาย ชาวบ้านบอกถ้าจะไปประท้วง อบต.บอกด้วยนะ จะไปด้วย คงสุดจะทนแล้วเหมือนกัน
ขอให้ทาง อบต ปฏิบัติตาม พรบ สภาตำบล มาตรา 67 ข้อ 2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยแต่สิ่งปฏิ * * * ล อย่างเคร่งครัดด้วย และขอคำตอบที่เป็นธรรมและเป็นทางการด้วย

เขียนโดย   คุณ ชาวบ้านท่าข้าม

วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 14.48 น. [ IP : 182.232.163.156 ]  
 

   อบต.ท่าข้าม ได้ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 12,14 และ 16-18 มกราคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 34/3 (2) ซึ่งมีบทลงโทษ จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และได้ชี้แจงแนวทางตามที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือน พอจะสรุปสาระสำคัญดังนี้ ให้แยกขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภทคือ

“มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืชและสัตว์  มูลสัตว์  เศษอาหาร หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย
“มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่นๆที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอื่นใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย ข้างต้น
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอื่น นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน
    และแจ้งให้ทราบแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงมหาดไทยกำหนด คือ
(1) มูลฝอยทั่วไป ให้แต่ละครัวเรือนบรรจุถุงมัดปากให้มิดชิดและให้ อบต.รับผิดชอบการเก็บขนและกำจัด
(2) มูลฝอยอินทรีย์ ให้ประชาชนกำจัดเองในครัวเรือนด้วยการทำปุ๋ย หรือจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
(3) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ประชาชนนำไปจำหน่ายหรือบริจาค
(4) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้ อบต.รวบรวมนำส่ง อบจ.เพื่อส่งกำจัด
    โดยทั้งหมดนี้จะต้องให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    การประชุมประชาคมนายกฯได้นำมติการประชุมการบริหารจัดการขยะระดับตำบลซึ่งได้ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการในตำบล ซึ่งเห็นชอบร่วมกันว่าจะเก็บถังขยะออกจาก 2 ข้างทาง แล้วให้ทุกครัวเรือนใช้ถุงบรรจุขยะมัดปากถุงให้แน่น แล้วนำออกมาวางหน้าบ้านในทุกวันจันทร์ซึ่งเป็นกำหนดเก็บขนของผู้รับจ้าง เพื่อให้ 2 ข้างทางเกิดความสวยงามสะอาดตา มีพื้นผิวจราจรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในซอยที่คับแคบ โดยนายกฯกำหนดเก็บถังขยะของหมู่ 1 เป็นหมู่บ้านนำร่องก่อนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ครัวเรือนใดมีความต้องการจะเก็บถังขยะไว้ใช้ต่อก็สามารถยกเข้าไปเก็บไว้ใช้ในบ้านได้ ส่วนที่เหลือพนักงาน อบต.จะได้เก็บขนออกจาก 2 ข้างทาง และท่านได้รับปากจัดหาถุงดำแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ 1 โดยใช้เงินส่วนตัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครัวเรือนในพื้นที่นำร่องและกำลังใจกับการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น โดยแจกให้ 4 ถุงต่อครัวเรือน เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับหมู่อื่นๆนั้นท่านนายกฯไม่ได้รับปากจัดหาถุงดำให้ ส่วนการดำเนินการเก็บถังขยะที่เหลือยังไม่ได้กำหนดวัน เมื่อกำหนดวันแล้ว อบต.จะได้นัดหมายผ่านท่านผู้นำหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

     สำหรับการจัดเก็บขยะตามกำหนดนัดหมายที่ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน คือ ผู้รับจ้างเก็บขนจะดำเนินการเก็บขนขยะเป็นประจำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันจันทร์ โดยเก็บขน 2 รอบ เริ่มจากหมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 3 และ หมู่ 4 ซึ่งตามสถิติการทิ้งขยะหน้าบ่อทิ้งตำบลป่าแมต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 พบว่าผู้รับเหมาได้นำขยะของตำบลท่าข้ามไปกำจัดเป็นประจำทุกวันจันทร์  ยกเว้นวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีเท่านั้นที่ไม่มีการเก็บขนขยะ

     สำหรับนโยบายของ อบต.ท่าข้ามเรื่องถุงขยะ นั้น เป็นที่แน่นอนแล้วว่า อบต.ท่าข้ามใช้นโยบายเดียวกันกับ อปท.อื่น เช่น ทม.แพร่ ทต.วังหงส์ อบต.วังธง ทต.ป่าแมต ทต.ทุ่งโฮ้ง ฯลฯ ซึ่งไม่มีการจัดหาถุงขยะให้แก่ครัวเรือน แต่ละครัวเรือนต้องจัดหาถุงสำหรับบรรจุขยะมูลฝอยของตนเอง โดยปฏิบัติตามข้อบังคับหรือข้บัญญัติท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย

        สำหรับค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดในแต่ละเดือน อบต.ต้องเบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมาจัดเก็บเป็นเงิน 25,000 บาท ในขณะที่มีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากครัวเรือนเพียง 12,960 บาท ปัญหานี้เกิดขึ้นกับทุกท้องถิ่น ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ช่วยกันคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด ณ บ่อขยะ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการชั่งน้ำหนักและเก็บค่าธรรมเนียมตามน้ำหนักขยะ นโยบายของ อบต.ท่าข้าม คือการให้ความรู้แก่ประชาชนในการแยกประเภทขยะ เพื่อให้เหลือขยะทั่วไปที่ต้องใส่ถุงมัดปากมาวางหน้าบ้านให้รถเก็บขนนั้นมีน้ำหนักน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้ปรับลดค่าเก็บขนที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับเหมาในแต่ละเดือน และเป็นแนวทางเดียวกันกับท้องถิ่นทุกท้องถิ่นทั่วประเทศไทย


เขียนโดย   คุณ น้อง จ้อย เกษตร อบต.ท่าข้าม

วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 16.29 น. [ IP : 124.122.19.17 ]  
 

ขอบคุณครับ คุณ น้องจ้อย เกษตร อบต. ท่าข้าม
พูดตอนประชาคมไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาตอบตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องไปใหญ่เลย ชาวบ้านงงว่ามาพูดเรื่องอะไร คนที่พูดรู้เรื่องกว่านี้มีไหม ให้ปลัดมาพูดบ้างก็ได้หรือว่าย้ายไปอยู่วังหงส์
เจอบ่อยมากหรือว่าไปทำอะไรครับ? ชาวบ้านฝากถาม
คุณมาตอบแบบนี้
ไม่รับผิดชอบคำพูดท่านนายกเลยประกาศออกซะดังว่าจะให้ใช้ถุงดำมีตรา อบต. ติด เก็บขยะไปหมด แต่พอทำไม่ได้ก็มาตอบง่ายๆ แบบนี้แล้วตำบลอื่นที่เขาทำได้ท่านไปถามบ้างไหมว่าเขาทำยังไง ศึกษาอะไรกันบ้างก่อนทำงาน ทำให้มีประสิทธิภาพหน่อยครับ
นึกว่าชาวบ้านจะบอกให้ทำยังไงก็ได้ตามใจหรือครับ เก็บถังขยะไปหมดจะให้ชาวบ้านเอาไปทิ้งที่ไหน ถุงดำก็ไม่มีให้แล้ว ต่อไปคงต้องทิ้งขยะไปเรื่อย เพราะไม่มีอะไรให้ใส่ขยะ แล้วท่านนายกพูดอะไรก็ง่ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หน้าตาเฉย สมจื่อเลื่อนแก่ ดูเอาไว้ครับพี่น้อง สมัยหน้าพิจารณากันด้วย ถ้า อบต. ท่าข้าม มีความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เท่านี้ชาวบ้านท่าข้ามก็ทนรับเอาครับ เป็นไปตามใจท่าน ตอนนี้ชาวบ้านท่าข้ามก็รอท่านชี้แจง ตอนมาพูดออกมาด้วยตัวเอง ก็ให้ออกมาชี้แจงขอโทษชาวบ้านด้วยตนเองด้วยครับ

จากคุณชาวบ้านท่าข้ามเขียนโดย   คุณ จากคุณชาวบ้านท่าข้าม

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 18.47 น. [ IP : 124.120.180.24 ]  
 

น้องครับ ช่วยทำอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ได้ไหมครับ  ประชาชนจะได้ทำตัวถูกต้อง ว่าควรทำอย่างไรกับขยะ ไม่ใช่ ออกมาชี้แจงแบบนี้ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก่อนทำออกมาประชาคม และตอนนี้เลือกมาชี้แจงแบบนี้ มันใช่นิสัยวิธีการของคนทำงาน ของข้าราชการที่กินเงินภาษีประชาชนเป็นเงินเดือนหรือเป่า ทำอะไรให้มันมีที่มาที่ไป ประชาชนก็ไม่ได้โง่พอที่จะไม่เข้าใจอะไรเลย ให้น้องจ้อยและเจ้าหน้าที่นายกผู้บริหารไปศึกษาไปทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่จัดเจน แล้วค่อยออกมาพูดชี้แจงมันจะดีกว่านี้นะ ขนาดน้องยังพูดไม่รู้เรื่อง หรือเข้าใจในสิ่งที่นำมาอธิบายดีหรือยัง แล้วจะสื่อสารกับใครรู้เรื่อง ท่าข้ามจะได้มีการพัฒนาเรื่องขยะเสียที อีกเรื่องนะ เวลาชาวบ้านไปติดต่องานเกษตรเขาก็ไม่ได้รู้อะไร ก็บอกเขาดีๆ ไม่ใช่มาตะคอกใส่หน้าเขา เขาไม่รู้ไม่เข้าใจถึงถาม  เขาก็คนนะครับ ไม่ใช่เพื่อนเล่น ปรับปรุงนิสัยแบบนี้ด้วยก่อนที่จะ อบต จะเสียเรื่องแบบนี้อีกเรื่อง


เขียนโดย   คุณ ชาวบ้านท่าข้าม

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 18.51 น. [ IP : 182.232.142.47 ]  
 

ส่วนตัวขอรับทราบไว้ปรับปรุงแก้ไขนะคะ  ส่วนแนวทางเรื่องขยะจะได้ดำเนินการชี้แจงต่อไปค่ะ

เขียนโดย   คุณ น้องจ้อย เกษตร อบต.ท่าข้าม

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11.25 น. [ IP : 124.122.36.235 ]  
 

อยู่ในพื้นที่ อบต.ท่าข้าม. ไม่มีพื้นทีในการกำจัดขยะ. เดือดร้อนมาก. ไม่รู้ว่าจะไปทิ้งขยะที่ไหน

เขียนโดย   คุณ กาญจนาภา

วันที่ 16 พ.ย. 2564 เวลา 21.16 น. [ IP : 49.230.221.19 ]  
 

ขอให้มาติดต่อที่ที่ทำการ อบต.ได้เลยค่ะ หรือโทรติดต่อ 054-644016 หรือ 081-8829383  หากไม่สะดวกติดต่อมา ช่วยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ให้ทาง อบ.ติดต่อกลับด้วยนะคะ หรือแจ้งที่อยู่ไว้ให้สามารถดำเนินการต่อไปด้วยค่ะ

เขียนโดย   คุณ นางสาวอพัชชา ชูพันธุ์

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09.52 น. [ IP : 58.11.19.75 ]  
 

ขอให้มาติดต่อที่ที่ทำการ อบต.ได้เลยค่ะ หรือโทรติดต่อ 054-644016 หรือ 081-8829383  หากไม่สะดวกติดต่อมา ช่วยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ให้ทาง อบต.ติดต่อกลับด้วยนะคะ หรือแจ้งที่อยู่ไว้ให้สามารถดำเนินการต่อไปด้วยค่ะ

เขียนโดย   คุณ นางสาวอพัชชา ชูพันธุ์

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09.52 น. [ IP : 58.11.19.75 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-016 โทรสาร : 054-644-017
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จำนวนผู้เข้าชม 4,389,747 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-644-016